ТУМОРНИ МАРКЕРИ

Total PSA 18.00 лв.
Free PSA 30.00 лв.
fPSA/tPSA ratio 35.00 лв.
CA 125 / овариален карцином 19.00 лв.
CA15-3 / новообразувание на гърдата 19.00 лв.
HE4 65.00 лв.
ROMA индекс /HE4 + CA125 + индекс ROMA 70.00 лв.
CA 19-9  / карцином на панкреаса, дебелото черво и жлъчните пътища 19.00 лв.
CA 72-4 / рак на стомаха 21.00 лв.
CEA 19.00 лв.
Oстеокалцин / Osteocalcin 20.00 лв.
Cyfra 21-1 19.00 лв.
SCC / Сквамоцелуларен карциномен антиген 27.00 лв.
S-100 54.00 лв.
Алфа-фетопротеин / AFP 19.00 лв.
NSE / невронспецифична енолаза 24.00 лв.
Бета 2 Микроглобулин  25.00 лв.
Beta crosslaps/серум 19.00 лв.

© 2024 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.