Бърз тест за COVID - 19

Лаборатория Мед-Диа

Централната манипулационна на МДЛ "Мед-Диа", намираща се в гр. София, ул. "Княз Борис I" № 92 ще бъде с намалено работно време от понеделник до петък от 8.00 до 17.00ч. , събота от 08.00 до 13.00ч.

Уважаеми пациенти,
Моля, спазвайте дистанция при изчакване и носете маски!
В манипулационната се допуска по един пациент!

Лаборатория “Мед-Диа” e частна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 1999г.

Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания.

Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.

За нас

Цени

Промоции

За пациента

© 2020 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.