По случай Световния ден на диабета - 14 Ноември, МДЛ "МЕД ДИА" ще измерва безплатно кръвна захар на всеки желаещ във филиалите си. Диабета е едно от най-разпространените социално значими заболявания. По данни на Международната диабетна федерация (IDF) с тази диагноза живеят над 387 млн. души, т.е. всеки 12-ти човек по-света е с диабет, като близо половината от тях не знаят за заболяването си. Профилактиката и ранното установяване на болестта са най-важните фактори за лечението и контрола на диабета.

МДЛ МЕД- ДИА издава цифров сертификат на ЕС за COVID

Лаборатория Мед-Диа

Уважаеми пациенти, Моля, спазвайте дистанция при изчакване и носете маски!
В манипулационната се допуска по един пациент!

Лаборатория “Мед-Диа” e частна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 1999г.

Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания.

 

Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.

МДЛ " Мед- Диа" работи със следните частни застрахователни дружества:

- ОЗОФ Доверие ЗАД - https://www.ozof-doverie.bg/

 

За нас

Цени

Промоции

За пациента

© 2022 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.