КОАГУЛАЦИЯ

Протромбиново време, / PT/INR 4.50 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време aPTT 4,50 лв.
Фибриноген 4.50 лв.
Тромбиново време 4.00 лв.
Време кървене/съсирване по 2.00 лв.
D-dimer 25.00 лв.
Тропонин Т  /TNT/ hs 30.00 лв.

© 2023 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.