ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Общо химично изследване 2.00 лв.
Седимент 2.00 лв.
Белтък 3.00 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Креатининов клирънс 7.00 лв.
Микроалбумин 10.00 лв.
Амилаза 4.00 лв.
Калций 2.50 лв.
Фосфор 2.50 лв.
Магнезий 2.50 лв.
Глюкоза 2.50 лв.
Урея 2.50 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
Калий 3.50 лв.
Натрий 3.50 лв.
Наркотични вещества 25.50 лв.

© 2021 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.