ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА

Химично изследване на урина / ОХИ / Urine general chemical investigation 2.50 лв.
Седимент 2.50 лв.
Белтък 3.00 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Креатининов клирънс 7.00 лв.
Микроалбуминурия / Microalbuminuria 14.00 лв.
Микроалбуминурия в 24ч. урина / Microalbuminuria in 24h Urine 11.00 лв.
Микроалбуминурия в еднократна порция / Microalbuminuria 10.00 лв.
Albumin to Creatinine Ratio (ACR) 11.00 лв.
Амилаза 5.00 лв.
Калций 2.50 лв.
Фосфор 2.50 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Урея 2.50 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
Калий 3.50 лв.
Натрий в 24ч. урина / Na in 24h Urine 3.50 лв.
Наркотични вещества 25.00 лв.
Диуреза / Diuresis 3.00 лв.

© 2024 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.