Лаборатория Мед-Диа

Лаборатория “Мед-Диа” e частна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 1999г.

Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ.

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания.

Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.
 

Към лабораторията консултират следните специалисти:

Доц. д-р Илиана Атанасова - понеделник: 15:30ч - 18:00ч, сряда: 15:30ч - 18:00ч
Доц. д-р Радка Савова - понеделник: 15:30ч - 18:00ч, сряда: 15:30ч - 18:00ч, събота: 08:30ч - 13:00ч
д-р Петя Каменова - вторник: 16:00ч - 18:00ч
д-р Анна Костова - сряда: 15:30ч - 18:00ч, петък: 15:30ч - 18:00ч, събота: 09:00ч - 11:00ч
д-р Диана Тенева - вторник: 15:00ч- 18:00ч, четвъртък: 15:00ч- 18:00ч

© 2020 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.