ХОРМОНИ

TSH 16.00 лв.
fT4 16.00 лв.
fT3 16.00 лв.
TSH + ft4 + ft3 45.00 лв
TAT (anti-TG) 16.00 лв.
MAT (anti-TPO) 16.00 лв.
TAT + MAT 30.00 лв.
TSH рецепторни антитела 37.00 лв.
Тиреоглобулин / Thyroglobulin (TG) 32.00 лв.
Паратхормон  - ПТХ / Parathormon - PTH 27.00 лв.
Остеокалцин 20.00 лв.
маркер Calcitonin / Калцитонин 29.00 лв.
АКТХ - Адренокортикотропният хормон / ACTH - Adrenocorticotropic hormone 20.00 лв.
Кортизол 16.00 лв.
Кортизолов ритъм 32.00 лв.
Пролактин 16.00 лв.
LH 19.00 лв.
FSH 16.00 лв.
Естрадиол 19.00 лв.
Прогестерон 19.00 лв.
Тестостерон 19.00 лв.
DHEA-S 18.00 лв.
4- Андростендион / Androstendion 27.00 лв.
17-OH-прогестерон / 17-OH Progesterone 22.00 лв.
Бета - ЧХГ / Total beta-HCG 19.00 лв.
Инсулин 16.00 лв.
ОГТТ-инсулин  2т. (0,120 мин.) / Insulin 28.00 лв.
ОГТТ-инсулин  3т. (0,60,120 мин.) / Insulin 48.00 лв.
С - пептид 22.00 лв.
Соматотропен хормон СТХ / hGH/STH 22.00 лв.
IGF1 (Соматомедин С) 40.00 лв.
HOMA индекс 16.00 лв.
Проинсулин 110.00лв.
AMH (анти Мюлеров хормон) 38.00 лв.
Инхибин В / Inhibin B 54.00 лв.
Свободен тестостерон / Free Testosterone 35.00 лв.
ФСХ + ЛХ + естрадиол + пролактин / FSH + LH + Estradiol + Prolactin 65.00 лв
ТСХ + фТ4 / TSH + fT4 30.00 лв.
ТСХ + фТ4 + фТ3 + ТАТ + МАТ / TSH + fT4 + fT3 + TAT + MAT 75.00 лв.
ЩИТОВИДНА ЖЛЕЗА 55.00 лв.
РЕПРОДУКТИВНИ ХОРМОНИ 70.00 лв.

© 2024 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.