БИОХИМИЯ

Глюкоза 2.50 лв.
КЗП (трикратен) 6.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - трикратен 6.50 лв.
Гликиран хемоглобин 11.00 лв.
Общ белтък 2.50 лв.
Албумин 2.50 лв.
Урея 2.50 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
Общ билирубин 2.50 лв.
Директен билирубин 2.50 лв.
Холестерол 2.50 лв.
Триглицериди 2.50 лв.
HDL холестерол 3.00 лв.
LDL холестерол 3.00 лв.
VLDL холестерол 2.50 лв.
ASAT(ГОТ) 2.50 лв.
ALAT(ГПТ) 2.50 лв.
GGT 2.50 лв.
CPK 3.00 лв.
CPK-MB 5.00 лв.
Troponin T (TNT) hs 30.00 лв.
ALP 2.50 лв.
LDH 3.00 лв.
Амилаза 3.00 лв.
Липаза 4.00 лв.
Калций 2.50 лв.
Йонизиран калций 2.50 лв.
Фосфор 2.50 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Цинк 15.00 лв.
Мед 15.00 лв.
Литий 16.00 лв.
Калий 3.00 лв.
Натрий 3.00 лв.
Хлориди 3.00 лв.
Желязо 4.00 лв.
ЖСК 4.00 лв.
Феритин 16.00 лв.
Трансферин 16.00 лв.
C-реактивен протеин (CRP) 4.50 лв.
Високочувствителен CRP 7.50 лв.

© 2022 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.