БИОХИМИЯ

Глюкоза 3.60 лв.
КЗП (трикратен)  8h, 12h, 15h 6.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - трикратен 6.50 лв.
Гликиран хемоглобин  / HbA1c 12.00 лв.
Общ белтък 3.60 лв.
Албумин 3.60 лв.
Урея 3.60 лв.
Креатинин 3.60 лв.
Пикочна киселина 3.60 лв.
Общ билирубин 3.60 лв.
Директен билирубин 3.60 лв.
Холестерол 3.60 лв.
Триглицериди 4.00 лв.
HDL холестерол 3.60 лв.
LDL холестерол 3.60 лв.
VLDL холестерол 3.60 лв.
ASAT(ГОТ) 3.60 лв.
ALAT(ГПТ) 3.60 лв.
GGT 3.60 лв.
Креатинкиназа / CK 4.80 лв.
CPK-MB 5.00 лв.
Troponin T (TNT) hs 30.00 лв.
Алкална фосфатаза / ALP 2.50 лв.
ЛДХ - Лактат дехидрогеназа / LDH - Lactate dehydrogenase 4.80 лв.
Алфа - амилаза / Alfa - Amylase 4.20 лв.
Липаза 4.20 лв.
Калций 4.80 лв.
Йонизиран калций / Ca++ 4.80 лв.
Фосфор / P 4.80 лв.
Магнезий 6.00 лв.
Цинк 25.00 лв.
Мед 25.00 лв.
Литий 18.00 лв.
Калий 4.80 лв.
Натрий 4.80 лв.
Хлориди / Cl 4.80 лв.
Желязо 4.00 лв.
ЖСК /TBIC 4.00 лв.
Феритин 18.00 лв.
Трансферин 18.00 лв.
C-реактивен протеин (CRP) 6.00 лв.
Високочувствителен CRP / hsCRP 10.00 лв.
HOMA-IR Индекс за инсулинова резистентност / HOMA for Insulin Resistance 16,00 лв.
Albumin to Creatinine Ratio / ACR  13,00 лв.
Диабет  25,00 лв.
ЗАХАРЕН ДИАБЕТ / Diabetes mellitus 30,00 лв.
ASAT+ALAT+GGT / АСАТ+АЛАТ+ГГТ 10,00 лв.
КЗП/трикратен - 8h, 12h, 14h/ 6,50 лв.
COVID MAX / КОВИД МАКС 70,00 лв.
Липиден профил / Липиден профил НЗОК 13,00 лв .
CK-MB Креатинкиназа МВ-фракция / CK-MB creatine kinase MB-isoenzyme 12.00 лв.
ОГТТ - четирикратен 14.00 лв.
ОГТТ - трикратен 10.00 лв.
ОГТТ - двукратен 7.00 лв.
Натрий и Калий / Na and K 9,00 лв.

© 2024 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.