БИОХИМИЯ

Глюкоза 2.50 лв.
КЗП (трикратен) 6.50 лв.
Глюкозотолерантен тест - трикратен 6.50 лв.
Гликиран хемоглобин 11.00 лв.
Общ белтък 2.50 лв.
Албумин 2.50 лв.
Урея 2.50 лв.
Креатинин 2.50 лв.
Пикочна киселина 2.50 лв.
Общ билирубин 2.50 лв.
Директен билирубин 2.50 лв.
Холестерол 2.50 лв.
Триглицериди 2.50 лв.
HDL холестерол 3.00 лв.
LDL холестерол 3.00 лв.
VLDL холестерол 2.50 лв.
ASAT(ГОТ) 2.50 лв.
ALAT(ГПТ) 2.50 лв.
GGT 2.50 лв.
CPK 3.00 лв.
CPK-MB 5.00 лв.
ALP 2.50 лв.
LDH 3.00 лв.
Амилаза 3.00 лв.
Липаза 4.00 лв.
Кисела фосфатаза 3.00 лв.
Холинестераза 4.00 лв.
Калций 2.50 лв.
Йонизиран калций 2.50 лв.
Фосфор 2.50 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Цинк 12.00 лв.
Мед 12.00 лв.
Литий 16.00 лв.
Калий 3.00 лв.
Натрий 3.00 лв.
Хлориди 3.00 лв.
Желязо 4.00 лв.
ЖСК 4.00 лв.
Феритин 16.00 лв.
Хаптоглобин 19.00 лв.
Церулоплазмин 19.00 лв.
C-реактивен протеин (CRP) 4.50 лв.
Високочувствителен CRP 7.50 лв.

© 2020 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.