ИМУНОЛОГИЯ

Антистрептолизинов титър / AST / ревматизъм и други бета-стрептококови инфекции 6,00 лв.
Изследване на ревматоиден фактор / RF 5,00 лв.
Общи имуноглобулини IgM 10,00 лв.
Общи имуноглобулини IgG 10,00 лв.
Общи имуноглобулини IgA 10,00 лв.
С3 компонент на комплемента / Complement C3 10,00 лв.
С4 компонент на комплемента / Complement C4 10,00 лв.
ZnT8Ab / Zinc Transporter 8 85,00 лв.
anti-CCP / Ревматоиден артрит 35,00 лв.
anti GAD 65 / анти GAD 65 антитела 45,00 лв.
anti IA-2 45,00 лв.
IAA 50,00 лв.
ANA screening / Антинуклеарни антитела 30,00 лв.
Имуноглобулин IgE 20,00 лв.
TSH рецепторни антитела / TRAC  38,00 лв.
HLA B27 / антиген на човешките бели кръвни клетки 30,00 лв.
anti-tTG /анти тъканна трансглутаминаза/ IgA  37,00 лв.
anti  MCV / при ревматоиден артрит 28,00лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела / ANCA 0,00 лв.
Интерлевкин 6 / IL-6  35,00 лв.
Прокалцитонин / Procalcitonin, PCT 45,00 лв.
ANA профил / ANA profile 85,00лв.
ДИАБЕТНИ АНТИТЕЛА 150,00лв.
Кръвна група и Rh 18,00лв.
Алоеритроантитела 30,00лв.

© 2024 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.