ИМУНОХЕМАТОЛОГИЯ

Кръвна група и Rh 12.00 лв.
Автоеритроантитела 30.00 лв.
Алоеритроантитела, вкл. Rh 27.00 лв.
Студови аглутинини 15.00 лв.

© 2020 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.