ХЕМАТОЛОГИЯ

Пълна кръвна картина (ПКК) 5.90 лв.
Скорост на утаяване на еритроцити (СУЕ) 2.00 лв.
Морфология на еритроцити 5.00 лв.
Диференциално броене на левкоцити (ДКК), мануално 5.00 лв.
Броене на ретикулоцити 3.00 лв.

© 2020 • Лаборатория “Мед-Диа” Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.