Предоперативен пакет от изследвания

Предоперативен пакет от изследвания

Цена: 67.50лв.  54.00лв.

Купи ваучер

Предоперативен пакет от изследвания:

    ПКК
    СУЕ
    Глюкоза
    Общ белтък
    Креатинин
    АСАТ
    АЛАТ
    Калий
    Натрий
    Протромбиново време (INR)
    Кръвна група и резус фактор
    Сифилис
    HIV 1/2
    HBsAg
    Урина - общо изследване и седимент

Лаборатория “ Мед –Диа” e частна медико-диагностична лаборатория, регистрирана през 1999г. Лабораторията разполага с високоспециализирана и модерна апаратура и извършва широка гама от изследвания в различни области: хематология и имунохематология, коагулация, биохимия, имунология, хормонални изследвания, туморни маркери, вирусология, микробиология, паразитология, уринен анализ

Безопасността за здравето на пациентите е гарантирана чрез използването на игли и епруветки за еднократна употреба (затворена система за взимане на кръв) при стриктно спазване на правилата за безопасност. Качеството на резултатите се осигурява чрез системата за ежедневен вътрелабораторен качествен контрол и участие в Националната система за външна оценка на качеството на клинико-лабораторните изследвания. Лабораторията има сключен договор и обслужва пациенти на НЗОК.

© 2023 • Централна лаборатория - МЦ Марая Мед Всички права запазени • Създадено от Websolution Ltd.